CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

 

THÀNH PHẦN

HỌ VÀ TÊN THẦY (CÔ) GIÁO

ĐIỆN THOẠI

Hiệu trưởng

Vũ Hồng Quân

0974390256

Bí thư chi bộ

Vũ Hồng Quân

0974390256

Chủ tịch CĐ

Nguyễn Thị Đượm

0377088462

Tổ trưởng tổ KHTN

Trần Đại Nghĩa

0935870780

Tổ trưởng tổ KHXH

Bùi Tiến Dũng

0977126196

Tổ phó tổ KHTN

Nguyễn Xuân Trường

0987510967

Tổ phó tổ KHXH

Đỗ Thị Huyền

0395499527

Bí thư Đoàn

Nguyễn Kim Phiên

0974880135

TPT Đội

Nguyễn Thanh Tiền

0974334734

 

             - Năm học 2018-2019 toàn trường có:

           + 8 lớp học

           +  274 học sinh