Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 111
Tháng 12 : 111
Năm 2023 : 7.712
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề án phát triển GD THCS Hồng Lý đến năm 2020

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC Phát triển Trường THCS Hồng Lý Giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 Trường THCS Hồng Lý thành lập 1962, có nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến. Năm 2011 đ­ợc công nhận trường chuẩn quốc gia. Với sự ủng hộ của Đảng, chính quyền , các tổ chức đoàn thể địa phương, của nhân dân, của phụ huynh, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của thân nhân các đ/c CBGV, nhưng quan trọng đó là sự quyết tâm của thầy và trò , Hồng Lý luôn khắc phục mọi khó khăn vẫn giữ vững ngọn cờ tiên tiến .

PHÒNG GIÁO DỏằÔC VÀ ĐÀO Tỏº O VÅă THặ¯ 

 TRặ¯ỏằœNG THCS Hỏằ’NG LÝ

                         Số: 15/KH-THCSTB 

Cỏằ˜NG HÒA XÃ Hỏằ˜I CHỏằƯ NGHÄăA VIỏằ†T NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                           Hồng Lý, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

 Kỏºắ HOỏº CH CHIỏºắN Lặ¯ỏằÂC

 

Phát triển Trường THCS Hồng Lý

Giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Trường THCS Hồng Lý thành lập 1962, có nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến. Năm 2011 đ­ợc công nhận trường chuẩn quốc gia.

Với sự ủng hộ của Đảng, chính quyền , các tổ chức đoàn thể địa phương, của nhân dân, của phụ huynh, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của thân nhân các đ/c CBGV, nhưng quan trọng  đó là sự quyết tâm của thầy và trò , Hồng Lý luôn khắc phục mọi khó khăn  vẫn giữ vững ngọn cờ tiên tiến .

I. TÌNH HÌNH NHÀ TRặ¯ỏằœNG.

   1. Điểm mạnh.

      - Trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể  lao động tiên tiến nhiều năm. Năm 2011 đ­ợc công nhận trường chuẩn quốc gia , năm học 2013-2014 Đội ngũ giáo viên 21 đồng chí biên chế, 08 đồng chí giáo viên hợp đồng, 26 đồng chí trực tiếp giảng dạy, 100% có trình độ chuẩn, 8 đồng chí đạt trình độ trên chuẩn 44%, 02 đồng chí đang học đại học và 20 đồng chí đảng viên , các đồng chí CBGV nhiệt tình, tâm huyết: ,  Chất lượng ổn định vững chắc như: HSG, thi vào cấp 3, đại trà. Lãnh đạo nhà trường là đầu tàu gương mẫu, có chí tiến thủ luôn tìm cách đ­a đơn vị đi lên.

 

     - Giáo viên   đoàn kết ,nhiệt tình, có tinh thần, trách nhiệm cao, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ợc giao.

 

     - Quản lý nhà trường có ý thức lưu trữ các loại hồ sơ . Các loại hồ sơ đ­ợc lưu giữ, tạo điều kiện cho công tác tự đánh giá.

 

    - Phong trào xã hội hóa giáo dục của địa phương tốt, phụ huynh quan tâm đến việc xây dựng CSVC.

 

     - Chất lượng của nhà trường ngày một đi lên theo hướng chuẩn quốc gia, nhà trường đạt mức chuẩn quốc gia giai đoạn 1  năm 2011.

 

    - Địa phương có truyền thống hiếu học; chính quyền, Đảng ủy quan tâm; phụ huynh quan tâm tới việc học tập của con em mình và các hoạt động của nhà trường.

 

      2. Điểm hạn chế.

 

      - Địa phương nông thôn, kinh tế eo hẹp,  Một số phụ huynh đi làm  ăn xa chưa quan tâm tới con em  mình.

 

     - Trường xa trung tâm huyện, việc huy động học sinh đi bồi tại huyện là rất khó khăn.

 

     - Cũng còn số giáo viên chậm chuyển đổi phương pháp .

 

     -CSVC xây dựng từ năm 2005 nhưng chưa đầy đủ.

 

   3. Thời cơ.

     -Đ­ợc Cấp ủy địa phương quan tâm định hướng phát triển thành trường chuẩn quốc gia  vào năm 2011.

 

    - Đ­ợc sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh trong, ngoài địa bàn.

 

     - Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình và cầu tiến.

 

    - Xu thế phát triển và nhu cầu giáo dục chất lượng ngày càng cao.

 

    4. Thách thức.

      - Nhà trường cần phải đ­ợc trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học.

 

     - Cần đ­ợc bổ sung đầy đủ CBGV trong biên chế theo định biờn của thông tư 35.

 

    - Sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mê học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

 

     - Nâng cao nhận thức trách nhiệm gia đình đối với việc học tập, rèn luyện của học sinh.

 

     - Bồi dưỡng cho học sinh : thái độ, động cơ học tập đúng đắn, khả năng tự học và kỹ năng ứng phó trước các tệ nạn xã hội và vấn nạn nghiện game online của học sinh.

 

  - Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, năng lực chủ động, sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

 

    5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

 

    - Nâng cao chất lượng giáo dục về mọi mặt, đặc biệt là chất lượng bồi giỏi và chất lượng đại trà

 

    - Đảm bảo đủ biên chế theo quy định. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên

 

    - Đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thực kỹ năng và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

 

    - ỏằăng dụng cụng nghệ thông tin trong giảng dạy và công tác quản lý.

 

    - Tranh thủ với các cấp lãnh đạo tu sửa, nâng cấp hoàn thiện về cơ sở vật chất, xây thêm các phũng chức năng, phòng học bộ môn theo chuẩn quy định.

 

      II. ĐỏằŠNH Hặ¯ỏằšNG CHIỏºắN Lặ¯ỏằÂC.

 

    1. Sứ mệnh.

   1. Tạo dựng đ­ợc môi trường học tập thân thiện, kỷ cương, chất lượng cao để học sinh phát triển toàn diện, có kỹ năng sống và khả năng tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.

 

    2. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

 

      Đoàn kết – Trung thực – Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm

 

   3. Tầm nhìn

 

   Là một trong những trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng đại trà ổn định và từng bước phát triển, có nhiều HSG trong huyện Vũ Thư đ­ợc phụ huynh tin cậy và học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện,là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin cậy để trũ ham thích học tập rèn luyện, thầy hăng say khát khao cống hiến để phát triển nghề nghiệp.

 

 

   III. MỏằÔC TIÊU CHIỏºắN Lặ¯ỏằÂC:

 

    1.Các mục tiêu tổng quát:

 

 1.1- Mục tiêu ngắn hạn(đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục):

 

 

  Đến năm 2013, Trường THCS Hồng Lý đạt chuẩn chất lượng giáo dục  toàn diện và đ­ợc biết đến là một trường THCS năng động, có tầm nhìn và quyết tâm phát triển cao. Là đơn vị TT và vươn lên tiên tiến xuất sắc trong những năm sau.

 

 

  2.1- Mục tiêu trung hạn(phát triển thương hiệu):

 

 

  Đến năm 2016, trường THCS Hồng Lý đ­ợc công nhận chuẩn giai đoạn 2.

 

 

  3.1- Mục tiêu dài hạn(khẳng định thương hiệu):

 

 

   - Đến năm 2018, trường THCS Hồng Lý đ­ợc xếp hạng trong tốp 10/30 của cỏc trường THCS trong huyện Vũ Thư.

 

 

   - Đến năm 2020, trường THCS Hồng Lý -Vũ Thư vươn lên đạt danh hiệu trường tiờn tiến xuất sắc và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2.

 

   2. Các mục tiêu cụ thể :

 

   2.1-Đến năm 2013, Trường THCS Hồng Lý đạt chuẩn chất lượng giáo dục  toàn diện và đ­ợc biết đến là một trường THCS năng động, có tầm nhìn và quyết tâm phát triển cao. Là đơn vị TT ở tốp đầu.

 

 

  Phấn đấu hoàn thành mục tiêu ngắn hạn đ­ợc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với các chỉ tiêu quan trọng sau:

 

 

  + Đạt 100% tiêu chuẩn tổ chức nhà trường, công tác xã hội hóa giáo dục theo Thụng tư số 06/2010/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

 

 

 +Có ít nhất có 40% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

 

 

  +Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 2%, trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học = 0 %.

 

 

   + Chất lượng giáo dục loại khá, giỏi đạt từ 50 – 65% ( học lực giỏi 12-13%; học lực khá 35%; hạnh kiểm khá tốt chiếm 90% trở lên; không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

 

 

   + Đạt 60% tiêu chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định của trường chuẩn quốc gia.

 

 

   2.2–Đến năm 2015, Trường THCS Hồng Lý hoàn thành thắng lợi mục tiờu trung hạn với cỏc chỉ tiêu quan trọng sau:

 

 

   + Duy trì đạt cơ bản các tiêu chuẩn và đủ điều kiện đ­ợc công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 06/2010/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

 

 

   +Trở thành một trong những trường trọng điểm chất lượng, uy tín của huyện  Vũ Thư ( thương hiệu).

 

 

   2.3- Đến năm 2020, Trường THCS Hồng Lý - Vũ Thư – Thái Bình  phấn đấu hoàn thành mục tiêu dài hạn đạt đ­ợc các tiêu chí sau:

 

 

   + Chất lượng giáo dục cao đ­ợc khẳng định.

 

 

   + Thương hiệu nhà trường đ­ợc nâng cao.

 

 

   + Đạt thương hiệu: Trường uy tín, chất lượng  của Huyện Vũ Thư, của tỉnh Thái Bình.

 

 

   + Đạt trường chuẩn quốc gia bậc trung học giai đoạn 2 :  2015-2020.

 

   3. Phương châm hành động

 

   " Tỏằ° TIN - Vặ¯ỏằÂT KHÓ -VỏằđNG VÀNG  - Vặ¯ặ N LÊN ”

 

 

 

  IV. CÁC GIảI PHÁP CHIỏºắN Lặ¯ỏằÂC.

 

 

    1. Các giải pháp chủ đạo

 

   - Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện đ­ợc các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

 

 

   - Xây dựng môi trường văn hoỏ lành mạnh trong. Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lừi đó nờu.

 

 

  - Tranh thủ sự đồng thuận và tăng cường sự gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

 

   2. Các giải pháp cụ thể

 

   2.1. Xây dựng quy chế và nền nếp hoạt động:

 

 

   - Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

 

 

  - Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bờn ngoài.

 

 

  - Thể chế hóa hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của đơn vị đảm bảo sự nhất quán theo tinh thần chỉ đạo của ngành.

 

 

  - Phụ trách thực hiện : Hiệu trưởng, văn thư, cán bộ đoàn thể.

 

 

2.2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức:

 

 

   - Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

 

 

   - Thực hiện phõn cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho cỏc tổ chuyờn mụn trong trường.

 

 

   - Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho các giáo viên đảm trách vai trò chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà trường.

 

 

  - Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn; cán bộ đoàn thể.

 

 

   2.3. Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ :

 

 

   - Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng đ­ợc yêu cầu của công việc.

 

 

   - Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc.

 

 

  - Đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nòng cốt, cán bộ, giáo viên trẻ, trách nhiệm, năng lực... bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

 

 

  - Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.

 

 

   - Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn.

 

 

  2.4.Nâng cao chất lượng giáo dục:

 

 

   - Điều tra, khảo sát và dự báo số lượng, chất lượng học sinh đầu vào để xác định các phương pháp dạy - học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

 

 

   - Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp đối tượng học sinh và yêu cầu đổi mới giáo dục.

 

 

  - Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

 

 

  - Phụ trách thực hiện: Phó hiệu trưởng chuyên môn và các tổ trưởng chuyên môn; đội ngũ giáo viên.

 

 

2.5. Đầu tư xây dựng Cơ sở vật chất:

 

 

  - Tham mưu với UBND xã Hồng Lý đầu tư thêm quỹ  trích từ ngân sách địa phương để cải tạo CSVC.

 

 

  - Quy hoạch và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Vũ Thư- Thái Bình  có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho đơn vị theo hướng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015- 2020 vào năm 2018.

 

 

   - ỏằăng dụng tin học trong quản lý của nhà trường. Các thông tin quản lý giữa cỏc tổ chuyên môn, các bộ phận trong nhà trường bước đầu qua hộp thư điện tử, kế đến là hệ thống nối mạng nội bộ và website của trường.

 

 

   - Tranh thủ các dự án và sự tham mưu, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và Hội cha mẹ học sinh, các nguồn lực bên ngoài xây dựng sân chơi, bói tập trong khu vườn trường.

 

 

   - Phụ trách thực hiện: Phó hiệu trưởng; Giáo viên tổng phụ trách Đội; Giáo viên nghệ thông tin.

 

 

   2.6. Lập dự toán kế hoạch - tài chính:

 

 

  - Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của từng  tổ chuyên môn và nhà trường.

 

 

   - Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán, và minh bạch cỏc nguồn thu, chi.

 

 

   - Tham mưu với hội cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của phụ huynh.

 

 

   - Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ cỏc tổ chức, cá nhân.

 

 

   - Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, đội ngũ cán bộ chủ chốt, Kế toán, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

 

 

   2.7. Chương trình truyền thụng, phát triển và quảng bá thương hiệu:

 

 

   - Đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả website của trường.

 

 

   - Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí…

 

 

  - Khuyến khích giáo viên tham gia vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.

 

 

   - Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng và giáo viên Công nghệ thông tin.

 

   V. Tỏằ” CHỏằăC THỏằ°C HIỏằ†N

   1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

 

  - Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể cho toàn trường.

 

 

  - Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án có liên quan đến đơn vị.

 

 

  - Tổ chức đánh giá thực hiện việc kế hoạch hành động hàng năm của đơn vị và thực hiện kế hoạch chiến lược toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

 

 

    2. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn và các bộ phận nhà trường

 

 

  - Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

 

 

  - Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

 

 

  - Chủ động xây dựng các đề án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.

 

 

  3. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên

 

 

  - Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành các giáo viên, nhân viên giỏi; xứng đáng là tấm gương sáng về đạo đức, sáng tạo và tự học cho học sinh noi theo.

 

 

  - Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường dựa vào khả năng của mỗi cá nhân với phương châm “Nỗ lực của cá nhân là thành công của tập thể”và khẩu hiệu hành động“Kiên trì – Vượt khó – Vươn lên”.

 

   4. Trách nhiệm của học sinh:

 

   - Ra sức rèn luyện đạo đức và năng lực học tập theo phương châm “Chăm ngoan - Học tốt và khẩu hiệu hành động: “Kiên trì – Vượt khó – Vươn lên”.

 

 

  - Tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề.

 

 

  - Phấn đầu trở thành những người công dân tốt.

 

 

  5. Trách nhiệm của phụ huynh và Ban đại diện cha mẹ học sinh

 

 

  - Phối hợp với nhà trường, giáo dục và bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cốt lừi trong hệ thống giỏ trị của kế hoạch chiến lược.

 

 

  - Hỗ trợ tinh thần, vật chất nhằm giúp nhà trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển từng giai đoạn của Kế hoạch chiến lược.

 

 VI. Đỏằ€ XUỏºÔT - KIỏºắN NGHỏằŠ

   1. Đối với Phòng Giáo dục - Đào tạo Vũ Thư- Thái Bình

 

  - Đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch chiến lược của đơn vị và tư vấn cho trường trong các hoạt động triển khai và thực hiện kế hoạch đúng thời gian, tiến độ. 

 

 

   - Tham mưu đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạoThái Bình, UBND huyện  Vũ Thư, UBND xã  Hồng Lý hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để trường THCS Hồng Lý thực hiện mục tiêu đạt chuẩn quốc gia vào năm 2016 như Kế hoạch chiến lược đó đề xuất.

 

 2. Đối với UBND huyện Vũ Thư

 

  - Đề nghị UBND huyện Vũ Thư hỗ trợ cơ chế chính sách, tài chính đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giúp cho Trường THCS Hồng Lý đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018 như Nghị quyết của Đảng bộ  nhiệm kỳ 2010 – 2015 và kế hoạch chiến lược của đơn vị đó đề ra.

 

   3. Đối với UBND xã Hồng Lý:

 

  - Đề nghị UBND xã Hồng Lý có tham mưu, đề xuất với lónh đạo huyện Vũ Thư hỗ trợ cơ chế chính sách, tài chính đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giúp cho Trường THCS Hồng Lý đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 vào năm 2018.

 

 

  - Có kế hoạch đầu tư thêm quỹ  cho Trường THCS Hồng Lý theo hướng mở rộng  mụ hỡnh PHBMđể đạt chuẩn quy định số 06/2010/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.).

 

 

  - Trên là toàn bộ Kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Hồng Lý giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhỡn đến năm 2020. Đơn vị sẽ xây dựng lộ trỡnh và cụ thể húa thành chương trình hành động và sát hợp với tình hình thực tế và yờu cầu phát triển của Ngành nhằm gúp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009 – 2020.

 

 

  Phê duyệt của Phòng GD & ĐT Vũ Thư

 

 

 

            HIỏằ†U TRặ¯ỏằžNG

 

   

        Đỗ Thanh Phong
Tác giả: TDN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới